شرکت سان آی سان
فروش و توزیع

منو

موقعیت های شغلی

بخش ثبت نام برای تمامی دپارتمان ها همواره باز بوده و علاقمندان می‌توانند با ثبت نام،  اطلاعات خود را ثبت کنند تا در زمان مناسب از بین کاندیداها نفرات برگزیده دعوت به مصاحبه شوند. این دپارتمان ها عبارتند از:

منابع انسانی

مالی و اداری

فروش

انبار 

لازم بذکر است که درحال حاضر دپارتمان های منابع انسانی و فروش نیرو جذب می کنند.